456/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Částka: 159 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. listopadu 2005 Autor předpisu: Ministerstvo financí; Ministerstvo zemědělství
Přijato: 25. října 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 287/2007 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
456

VYHLÁŠKA
ze dne 25. října 2005,
kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními
cenami zemědělských pozemků        Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:

§ 1

        Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty1), odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví zvláštní právní předpis2), je uveden v příloze.


§ 2

        Zrušuje se:

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha - Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků část A
Zavřít
MENU