455/2005 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

Částka: 158 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 16. listopadu 2005 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 4. listopadu 2005 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 428/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
455

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 4. listopadu 2005
o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)


        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. prosince 2005 aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (dále jen "KKOV") zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 320/2003 Sb. ze dne 9. září 2003 a aktualizované sdělením č. 448/2004 Sb. ze dne 12. července 2004 a sdělením č. 310/2005 Sb. ze dne 21.  července 2005.

        Aktualizací, prováděnou na základě požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se do KKOV doplňují kódy kmenového oboru vzdělání:

        68-04-T      Právní specializace
. . .

Zavřít
MENU