414/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Částka: 144 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. října 2005 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. září 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
414

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. září 2005,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004
a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004
a upravují částky pro stanovení výpočtového základu        Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 a 4 a § 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb.:

§ 1

        Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 činí 17 882 Kč.


§ 2

        Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 činí 1,0532.

§ 3

        Částky pro stanovení výpočtového základu uvedené v § 15 zákona č. 155/1995 Sb. a naposledy zvýšené nařízením vlády č. 521/2004 Sb. se zvyšují takto:

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Zavřít
MENU