405/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální

Částka: 140 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. října 2005 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. září 2005 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
405

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2005,
kterým se mění nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu
ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální        Vláda nařizuje podle § 8 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, se mění takto:

        1.  V § 1 písm. a) se za slovo "němu," vkládají slova "popřípadě byli nezákonně zbaveni osobní svobody a byli rehabilitováni podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb.,".

        2.  V § 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo jim takový důchod není vyplácen jen proto, že jiný vyplácený důchod přesahoval hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU