395/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 137 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. října 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. září 2005 Nabývá účinnosti: 1. října 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 269/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 2. srpna 2021
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
395

ZÁKON
ze dne 15. září 2005,
kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Změna zákona o občanských průkazech

        V § 24 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb., se na konci odstavce 2 doplňují slova "s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem".


Čl. II
Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

MENU