364/2005 Sb.Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Částka: 125 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. září 2005 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 6. září 2005 Nabývá účinnosti: 19. září 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
364

VYHLÁŠKA
ze dne 6. září 2005
o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol
a školských zařízení a ze školní matriky
(vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Rozsah a forma vedení školní matriky

§ 1

        Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice školy1) obsahují podle povahy činnosti školy:

a)   označení rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dítěte nebo žáka, popřípadě označení akreditovaného vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání studenta,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah a forma vedení školní matriky
§ 2  
§ 3 - Předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky
§ 4  
§ 5 - Účinnost
Příloha č. 1 - Předávání individuálních údajů
Příloha č. 2 - Předávání agregovaných údajů
Zavřít
MENU