358/2005 Sb.Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 124 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. září 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 19. září 2005
Platnost předpisu: Ano (od 1. ledna 2024 zrušen předpisem 276/2023 Sb.) Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
358

ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005
o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA
za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel a o změně zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKON O POSKYTNUTÍ STÁTNÍ ZÁRUKY

ČESKÉ REPUBLIKY NA ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU
POSKYTNUTÉHO SPOLEČNOSTÍ EUROFIMA

ZA ÚČELEM FINANCOVÁNÍ NÁKUPU
ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL

§ 1


        (1)  Česká republika poskytne státní záruku na zajištění úvěru, který akciové společnosti České dráhy poskytne Evropská společnost pro financování železničních vozů EUROFIMA za účelem financování nákupu osobních železničních vozů, elektrických lokomotiv řady 380 a elektrických jednotek řady 471 pro příměstskou dopravu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O POSKYTNUTÍ STÁTNÍ ZÁRUKY ČESKÉ REPUBLIKY NA ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU POSKYTNUTÉHO SPOLEČNOSTÍ EUROFIMA ZA ÚČELEM FINANCOVÁNÍ NÁKUPU ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
§ 2  
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 3 - Zrušovací ustanovení
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU