349/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 122 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. září 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 13. září 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
349

ZÁKON
ze dne 5. srpna 2005,
kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob
v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících
a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ


Změna zákona o zvláštní ochraně svědka
a dalších osob v souvislosti s trestním řízením


Čl. I


        Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU