347/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

Částka: 122 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. září 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
347

ZÁKON
ze dne 3. srpna 2005,
kterým se mění zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území
postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb.,
o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví),
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 2 se věta první zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU