324/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

Částka: 115 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. srpna 2005 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 17. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 1. září 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 211/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU