311/2005 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)

Částka: 108 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 2. srpna 2005 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 21. července 2005 Nabývá účinnosti: 1. září 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 244/2007 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
311

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 21. července 2005
o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)


        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. září 2005 aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (dále jen "OKEČ"), vydané sdělením Českého statistického úřadu č. 486/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003.

        Aktualizace OKEČ je prováděna na základě požadavku Ministerstva financí a týká se třídy 52.61 - Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby, která bude rozdělena na 2 podtřídy: 52.61 1 - Maloobchod prostřednictvím internetu a 52.61 9 - Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby jiný než prostřednictvím internetu. Změna v klasifikaci OKEČ je uvedena v příloze tohoto sdělení.

. . .

Obsah předpisu:
Příloha - Změna třídy OKEČ 52.61
Zavřít
MENU