307/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 108 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 2. srpna 2005 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 13. července 2005 Nabývá účinnosti: 1. září 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
307

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. července 2005,
kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v  některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 563/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb.:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb. a nařízení vlády č. 213/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 10 se číslo "5" nahrazuje číslem "4".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU