294/2005 Sb.Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Částka: 105 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. července 2005 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 11. července 2005 Nabývá účinnosti: 5. srpna 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU