243/2005 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM

Částka: 089 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 20. června 2005 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 9. června 2005 Nabývá účinnosti: 1. července 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
243

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 9. června 2005
o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM


        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. července 2005 aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM vydané sdělením Českého statistického úřadu č. 487/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 a změněné sdělením č. 339/2004 Sb. ze dne 20. května 2004. Uvedená aktualizace vychází z nařízení Komise (ES) č. 750/2005 ze dne 18.  května 2005, o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy, které bylo zveřejněno dne 19. května 2005 v Úředním věstníku Evropské unie, částka L  126.
. . .

Zavřít
MENU