219/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

Částka: 078 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. června 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. května 2005 Nabývá účinnosti: 3. června 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

219

ZÁKON

ze dne 5. května 2005,

kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

§ 4 odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, se středník nahrazuje tečkou a část věty za středníkem se zrušuje.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

MENU