209/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb.

Částka: 075 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. května 2005 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 20. května 2005 Nabývá účinnosti: 1. června 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
209

VYHLÁŠKA
ze dne 20. května 2005,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb.,
o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb.        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5 a § 16 písm. a) a b) zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.:

Čl. I

        1.  V bodě 1. přílohy č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb. se za slova "minerální hnojiva" vkládají slova "s výjimkou hnojiv označených jako "hnojiva ES" ".

        2.  V poznámce pod čarou č. 4 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb. se za slovy "statková hnojiva" doplňují slova "a organické hnojivo pod číslem typu  18.1 písmeno e)".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU