203/2005 Sb.Zákon o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. května 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. května 2005 Nabývá účinnosti: 27. května 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
203

ZÁKON
ze dne 3. května 2005
o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských
socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky,
Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Účel zákona

        Účelem zákona je odškodnit občany České republiky, kteří jako občané Československé socialistické republiky nebo občané Československé federativní republiky nebo občané České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "českoslovenští občané") byli usmrceni, znásilněni či zraněni v souvislosti s pobytem okupačních armád Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky na území tehdejšího Československa.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel zákona
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Zavřít
MENU