195/2005 Sb.Vyhláška, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Částka: 071 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. května 2005 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 18. května 2005 Nabývá účinnosti: 1. července 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 306/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU