165/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2003 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany, a vyhláška č. 236/1999 Sb., kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky

Částka: 060 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. dubna 2005 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 19. dubna 2005 Nabývá účinnosti: 1. května 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
165

VYHLÁŠKA
ze dne 19. dubna 2005,
kterou se mění vyhláška č. 105/2003 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky
Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany,
a vyhláška č. 236/1999 Sb., kterou se vyhlašuje národní přírodní památka
Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 105/2003 Sb.,
o vyhlášení Národní přírodní památky
Zbrašovské aragonitové jeskyně
a stanovení bližších podmínek její ochrany


Čl. I

        Vyhláška č. 105/2003 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany, se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky č. 105/2003 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 236/1999 Sb., kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU