163/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku

Částka: 060 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. dubna 2005 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. března 2005 Nabývá účinnosti: 28. dubna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU