157/2005 Sb.Vyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti

Částka: 059 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. dubna 2005 Autor předpisu: Ministerstvo informatiky
Přijato: 19. dubna 2005 Nabývá účinnosti: 1. května 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
157

VYHLÁŠKA
ze dne 19. dubna 2005,
o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových
zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění
zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti        Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen "zákon") k provedení § 26 odst. 5 zákona:

§ 1

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

       a) rádiovým zařízením jeden nebo několik vysílačů nebo soubor vysílačů a přijímačů, včetně jejich příslušenství potřebných na daném stanovišti k výkonu dané radiokomunikační služby (dále jen "stanice"),
       b) operátorem stanice osoba obsluhující stanici (dále jen "operátor"),
       c) leteckou pohyblivou službou radiokomunikační služba mezi letadlovými a leteckými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem sloužící k zajištění bezpečnosti leteckého provozu,
       d) letadlovou stanicí pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby umístěná na palubě letadla,
       e) leteckou stanicí pozemní stanice letecké pohyblivé služby,
       f) pozemskou stanicí stanice umístěná na povrchu Země nebo v hlavní části zemské atmosféry,
       g) letadlovou pozemskou stanicí pohyblivá pozemská stanice družicové letecké pohyblivé služby umístěná na palubě letadla,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Druhy průkazů odborné způsobilosti
§ 3 - Náležitosti přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti
§ 4 - Rozsah znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti
§ 5 - Způsob provádění zkoušek odborné způsobilosti
§ 6 - Průběh a hodnocení výsledku zkoušky odborné způsobilosti
§ 7 - Vydání průkazu odborné způsobilosti
§ 8 - Doba a rozsah platnosti průkazů odborné způsobilosti
§ 9 - Účinnost
Zavřít
MENU