153/2005 Sb.Nařízení vlády o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání

Částka: 059 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. dubna 2005 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. dubna 2005 Nabývá účinnosti: 1. května 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
153

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. dubna 2005
o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání


        Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), k provedení § 27 odst. 5 a § 133 odst. 2 tohoto zákona:

§ 1
Tvorba prostředků účtu

        Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") převádí na radiokomunikační účet (dále jen "účet") peněžní prostředky ve výši 6 % vybraných poplatků za využívání rádiových kmitočtů. Peněžní prostředky Úřad převádí na účet čtvrtletně do 10 pracovních dnů po uplynutí čtvrtletí s výjimkou čtvrtého čtvrtletí, kdy peněžní prostředky převede nejpozději v této lhůtě podle stavu k 10. prosinci. Doúčtování za období od 11. prosince do 31. prosince běžného roku Úřad provede do 31. ledna roku následujícího.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Tvorba prostředků účtu
§ 2 - Čerpání prostředků účtu
§ 3 - Účinnost
Zavřít
MENU