150/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

Částka: 056 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. dubna 2005 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 15. dubna 2005 Nabývá účinnosti: 26. dubna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 12/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
150

VYHLÁŠKA
ze dne 15. dubna 2005,
kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů


        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 24 písm. b) zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů:

§ 1

        Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů.

§ 2

        Formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů je uveden v příloze k této vyhlášce a je přístupný na portálu veřejné správy3).


§ 3

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

_______________________________
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha - Žádost o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
Zavřít
MENU