140/2005 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2005 o opravném prostředku podle čl. 87 odst. 1 písm. e) Ústavy České republiky

Částka: 050 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 15. dubna 2005 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 26. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 30. dubna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
140
NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem České republiky

Ústavní soud rozhodl dne 26. ledna 2005 v plénu ve složení JUDr. PhDr. Stanislav Balík, JUDr. František Duchoň, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Pavel Holländer, JUDr. Ivana Janů, JUDr. Dagmar Lastovecká, JUDr. Jiří Mucha, JUDr. Jan Musil, JUDr. Jiří Nykodým, JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Miloslav Výborný, JUDr. Eliška Wagnerová a JUDr. Michaela Židlická o opravném prostředku podle či. 87 odst. 1 písm. e) Ústavy České republiky podaném Občanskou demokratickou stranou

takto:


Jan Nádvorník byl ve volbách do Senátu Parlamentu konaných ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 a ve dnech 12. a 13. listopadu 2004 ve volebním obvodu č. 19, Praha 11, platně zvolen senátorem.

Odůvodnění

      I.

      Řízení před Nejvyšším správním soudem


      Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 3. 12. 2004, č. j. Vol 10/2004-24, rozhodl k návrhu Ing. A. Z., že volby do Senátu Parlamentu, konané ve volebním obvodu č. 19, Praha 11, ve dnech 5. a 6. 11. 2004, a ve dnech 12. a 13. 11. 2004, jsou neplatné. Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení tak, že žádný z účastníků na ně nemá právo.

      V řízení před Nejvyšším správním soudem navrhovatel Ing. A. Z. namítal, že volební kampaň ve volebním obvodu č. 19 neproběhla čestně a poctivě proto, že o něm byly v místním tisku opakovaně zveřejněny nepravdivé údaje. Tak v Uhříněveském zpravodaji č. 10/2004, vydávaném Městskou částí (dále jen "MČ") Praha 22 Uhříněves v nákladu 3000 výtisků, který byl distribuován do přibližně 3000 domácností této MČ, její starosta M. C. uvedl mimo jiné, že vlastnost "vědomě lhát není navrhovateli cizí". K tomu se navíc odvolal na 8. stranu téže tiskoviny, kde bez jakéhokoliv jiného komentáře zveřejnil celostránkový text anonymního dopisu z roku 2001, adresovaného tehdejšímu předsedovi KDU-ČSL JUDr. C. S. Anonym měl přitom obsahovat řadu nepravdivých informací, očerňujících navrhovatele. Konkrétně byl obviňován, že se dopustil podvodu s následným nezákonným obohacením tím, že provedl rafinovanou několikanásobnou směnu státního bytu, a že se možná dopustil též podvodu v řádu miliónů tím, že převáděl na občanské sdružení OPTIM - EKO, a tím de facto na sebe, pozemky v katastrálním území Praha - Šeberov, že se podílel za podivných okolností na odstranění rozestavěné "Křeslické splaškové kanalizace", a že se podílel na "vyhazování miliónů". V předmětném anonymu bylo nepravdivě uvedeno, že kandidoval v roce 1998 na funkci "poslance do Senátu" a že podváděl voliče klamným údajem na kandidátce. V závěru anonymu je uvedeno, že pisatelům jde především o to, aby se navrhovateli nepodařilo získat poslaneckou imunitu a tak uniknout vyšetřování. Jako autoři tohoto dopisu jsou uvedeni členové zastupitelstva MČ Praha - Petrovice. Autor článku však neučinil žádný pokus o zjištění pravdivosti tohoto anonymu, ač tehdejší starostka MČ Praha - Petrovice, Mgr. M. L., v dopise ze dne 14. 10. 2001 potvrdila, že předmětný dopis nebyl sepsán členy zastupitelstva.
. . .

Zavřít
MENU