118/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení

Částka: 040 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. března 2005 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 18. března 2005 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 452/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
118

VYHLÁŠKA
ze dne 18. března 2005,
kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu
vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 67 odst. 14 zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení, se mění takto:

        1.  V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU