109/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno

Částka: 035 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. března 2005 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 1. března 2005 Nabývá účinnosti: 29. března 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 371/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 1. listopadu 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
109

VYHLÁŠKA
ze dne 1. března 2005,
kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných
chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno
nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno        Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství stanoví podle § 26 odst. 3 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU