104/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech

Částka: 032 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 8. března 2005 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. listopadu 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
104

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. listopadu 2004,
kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech


        Vláda nařizuje podle § 116 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:

§ 1
Rozsah působnosti

        Tímto nařízením se stanoví katalog činností ve výkonu služby v Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii České republiky a Hasičském záchranném sboru České republiky.


§ 2
Vymezení některých pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

       a) koordinací - činnosti, které spočívají v aktivním působení na složky systému, jenž je vymezen příkladem činnosti (obory, agendy, činnosti), k dosažení jejich souladu,
       b) zajišťováním - činnosti s plnou odpovědností za uskutečnění úkolů, které jsou vymezeny příkladem činnosti,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah působnosti
§ 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3 - Katalog činností
§ 4 - Účinnost
Příloha - Katalog činností ve výkonu služby v Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii České republiky a Hasičském záchranném sboru České republiky 1. Specifické činnosti
Zavřít
MENU