100/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb.

Částka: 029 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. února 2005 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 2. února 2005 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 278/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 14. srpna 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
100

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. února 2005,
kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností
volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se
stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb.        Vláda nařizuje podle § 73a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných


Čl. I


        Příloha k nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb. a nařízení vlády č. 492/2004 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU