95/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 028 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. února 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU