88/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 025 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. února 2005 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 15. února 2005 Nabývá účinnosti: 28. února 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
88

VYHLÁŠKA
ze dne 15. února 2005,
kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství,
zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech
prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb., vyhlášky č. 218/1998 Sb., vyhlášky č. 311/2000 Sb., vyhlášky č. 183/2001 Sb. a vyhlášky č. 468/2001 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU