79/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků

Částka: 021 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. února 2005 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 9. února 2005 Nabývá účinnosti: 1. března 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 48/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 20. února 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
79

VYHLÁŠKA
ze dne 9. února 2005,
kterou se mění vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební
daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské
prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách
vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 139 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních:

Čl. I

        Vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků, se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU