77/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 021 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. února 2005 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 9. února 2005 Nabývá účinnosti: 21. února 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 356/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 16. října 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
77

VYHLÁŠKA
ze dne 9. února 2005,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí
zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 13, § 4 odst. 11 a § 13 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. a zákona č. 21/2004 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb., vyhlášky č. 472/2001 Sb., vyhlášky č. 169/2002 Sb., vyhlášky č. 544/2002 Sb., vyhlášky č. 284/2003 Sb., vyhlášky č. 434/2003 Sb. a vyhlášky č. 184/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámek pod čarou č. 1a a 1b zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU