76/2005 Sb.Vyhláška o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění

Částka: 021 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. února 2005 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 10. února 2005 Nabývá účinnosti: 1. března 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
76

VYHLÁŠKA
ze dne 10. února 2005
o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění
a výdaji na dávky důchodového pojištění        Ministerstvo financí stanoví podle § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.:

§ 1

        Tato vyhláška stanoví způsob výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění včetně příjmů penále a pokut připadajících na důchodové pojištění (dále jen "příjem důchodového pojištění") a výdaji na dávky důchodového pojištění včetně výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění (dále jen "výdaj důchodového pojištění") za rozpočtový rok.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Zavřít
MENU