62/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 016 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. února 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 8. února 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
62

ZÁKON
ze dne 5. ledna 2005,
kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách
a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách),
ve znění pozdějších předpisů        Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně:

Čl. I

        Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 19/2004 Sb., se mění takto:

        V § 2 odst. 4 se za slova "ve správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem" vkládá čárka.

Čl. II

Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

MENU