15/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Částka: 004 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. ledna 2005 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 27. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 11. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
15

VYHLÁŠKA
ze dne 27. prosince 2004,
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 11 a § 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

ČÁST PRVNÍ

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ
A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ
REPUBLIKY A DLOUHODOBÝ ZÁMĚR
VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ
SOUSTAVY V KRAJI

§ 1
Rámcová struktura dlouhodobého záměru
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

        Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy (dále jen "dlouhodobý záměr") se skládá z:

       a) analýzy dosaženého stavu a změn proti předchozímu dlouhodobému záměru z hlediska obsahových, kvantitativních a strukturálních cílů, prioritních úkolů, rozvojových programů a efektivity realizovaných opatření,
       b) priorit rozvoje vzdělávací soustavy a způsobu jejich realizace a podpory,
       c) cílů a úkolů pro jednotlivé oblasti vzdělávání, struktury budoucí vzdělávací nabídky se zaměřením na strukturu oborů vzdělání, druhů a typů škol a školských zařízení a jejich kapacitu na základě předpokládaného demografického vývoje, poptávky po vzdělávání, vývoje na trhu práce a záměrů dalšího rozvoje,
       d) návrhů rozvojových programů, včetně účasti v mezinárodních programech,
       e) ekonomické části, včetně návrhu finančního zabezpečení stanovených priorit, úkolů a cílů.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY A DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI
§ 1 - Rámcová struktura dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
§ 2 - Obsah dlouhodobého záměru
§ 3 - Termíny předkládání a zveřejňování dlouhodobého záměru
ČÁST DRUHÁ - VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI
§ 4 - Rámcová struktura výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji
§ 5 - Obsah výroční zprávy
§ 6 - Termíny předkládání výroční zprávy v kraji
ČÁST TŘETÍ - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
§ 7 - Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy
ČÁST ČTVRTÁ - VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY
§ 8 - Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy
§ 9 - Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy
§ 10 - Účinnost
Zavřít
MENU