12/2005 Sb.Vyhláška o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Částka: 004 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. ledna 2005 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 29. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 11. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
12

VYHLÁŠKA
ze dne 29. prosince 2004
o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení
vydaných zahraničními školami        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 108 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1
Podmínky uznání rovnocennosti

        Osvědčení o uznání rovnocennosti v zahraničí vydaného dokladu absolventa zahraniční školy o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání (dále jen "zahraniční vysvědčení") v České republice1) bude vydáno podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o jeho vydání krajským úřadem.


§ 2
Podmínky nostrifikace

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Podmínky uznání rovnocennosti
§ 2 - Podmínky nostrifikace
§ 3 - Podmínky organizace nostrifikační zkoušky
§ 4 - Uznávání zahraničního vzdělání ministerstvem a Ministerstvem vnitra
§ 5 - Zrušovací ustanovení
§ 6 - Účinnost
Příloha č. 1 - OSVĚDČENÍ o uznání rovnocennosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice
Příloha č. 2 - NOSTRIFIKAČNÍ DOLOŽKA o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice
Zavřít
MENU