1/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 001 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. ledna 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 3. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU