177/2005 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 444/2005 Sb.

Částka: 177 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 28. prosince 2005 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 28. prosince 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby v zákoně č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb.,
o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        V části deváté čl. X má bod 6 správně znít:

        "6.  V § 34 odstavec 1 zní:

        "(1)  Státní orgány a orgány územních samosprávných celků, které

a)   vedou evidenci osob nebo jejich majetku, nebo

b)   poskytují plnění, které je předmětem daně, nebo

c)   provádějí řízení v případech, kdy předmět řízení před nimi podléhá daňové povinnosti, nebo

d)   získávají jiné další údaje potřebné pro vyměření a vymáhání daně,

jsou povinny předat správci daně údaje v rozsahu podle odstavce 2.".".


MENU