96/2005 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 185/2001 Sb. vyhlášeném pod č. 106/2005 Sb.

Částka: 096 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 30. června 2005 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 30. června 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby

v úplném znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak
vyplývá z pozdějších změn, vyhlášeném pod č. 106/2005 Sb.        V § 47 odst. 1 mají místo slov "ve výši 0,5 %" správně být slova "ve výši 0,5 ‰".
MENU