90/2005 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 124/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 090 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 20. června 2005 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 20. června 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskových chyb
v zákoně č. 124/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb.,
o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů        V části čtvrté čl. VI bodě 2 v uvozovací větě mají místo slov "písmeno m)" správně být slova "písmeno n)" a v označení písmena místo "m)" správně "n)".
MENU