109/2005 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Portugalské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie

Částka: 049 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 20. října 2005 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 21. září 2005 Nabývá účinnosti: 21. září 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
109

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. září 2005 byl v Lisabonu podepsán Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Portugalské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie.

        Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 21. září 2005.

        České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

PROTOKOL

MEZI

MINISTERSTVEM OBRANY
ČESKÉ REPUBLIKY


A

MINISTERSTVEM OBRANY
PORTUGALSKÉ REPUBLIKY

O

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VOJENSKÉ GEOGRAFIE
PREAMBULE

        Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Portugalské republiky, dále jen "smluvní strany",

        toužíce rozšířit svou spolupráci v oblasti vojenské geografie v souladu s Ujednáním mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Portugalské republiky o vzájemné spolupráci podepsaným v Praze dne 26. dubna 1996,

. . .

Zavřít
MENU