102/2005 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)

Částka: 047 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 7. října 2005 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 12. listopadu 2004 Nabývá účinnosti: 9. října 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
102

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. listopadu 2004 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda).

        S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

        Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 9. října 2005. Tímto dnem v souladu s odstavcem 2 téhož článku pozbývá ve vztahu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou platnosti Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rakouské republiky o převzetí osob na společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 26. srpna 1991 a vyhlášená pod č. 629/1992 Sb.

        České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky

a Rakouskou spolkovou vládou

o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)        Vláda České republiky a Rakouská spolková vláda, dále jen "smluvní strany",

        vycházejíce z přátelských vztahů mezi oběma státy,

        v úmyslu v duchu evropského úsilí čelit nelegální migraci,

        vedeny snahou usnadnit přebírání osob, které přicestovaly protiprávně nebo které se protiprávně zdržují na území státu druhé smluvní strany, a průvoz osob v souladu s normami obecného mezinárodního práva a v duchu spolupráce,

        se dohodly takto:

Část I

Předávání a přebírání vlastních občanů

. . .

Zavřít
MENU