77/2005 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství

Částka: 035 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 1. srpna 2005 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 11. května 2005 Nabývá účinnosti: 20. listopadu 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


77

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky prezident republiky schválil dne 11. května 2005 ukončení platnosti Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství, podepsané v Ulánbátaru a v Praze dne 9. července 1984 a vyhlášené pod č. 96/1985 Sb. Česká republika vypověděla Smlouvu dne 17. května 2005 v souladu s druhým odstavcem jejího článku 17 a platnost Smlouvy bude ukončena dne 20. listopadu 2005.
Zavřít
MENU