15/2005 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o porozumění

Částka: 006 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 24. ledna 2005 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 13. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 13. prosince 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
15

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 2004 byl v Buenos Aires podepsán Protokol o porozumění.

        Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 6 dne 13. prosince 2004.

        České znění Protokolu se vyhlašuje současně.
PROTOKOL O POROZUMĚNÍ

        Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo federálního plánování, veřejných investic a služeb Argentinské republiky, dále jen "Smluvní strany",

        berouce v úvahu

        zájem Smluvních stran na posílení jejich vzájemné průmyslové a ekonomické spolupráce na základě rovnosti, vzájemné výhodnosti a v závislosti na úrovni rozvoje hospodářství obou států;

        že jedním ze společných cílů je podporovat spolupráci při převodu technologií;

. . .

Zavřít
MENU