699/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 236 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
699

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. prosince 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů


        Vláda nařizuje podle § 111 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb., nařízení vlády č. 317/1998 Sb., nařízení vlády č. 131/1999 Sb., nařízení vlády č. 313/1999 Sb., nařízení vlády č. 162/2000 Sb., nařízení vlády č. 429/2000 Sb., nařízení vlády č. 436/2001 Sb., nařízení vlády č. 559/2002 Sb. a nařízení vlády č. 463/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písm. a) se částka "39,60 Kč" nahrazuje částkou "42,50 Kč".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU