650/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování

Částka: 222 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. prosince 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 9. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 22. prosince 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 397/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
650

VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2004,
kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu,
zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory
a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

        Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU