647/2004 Sb.Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

Částka: 221 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. prosince 2004 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 14. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 496/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
647

VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2004,
kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše
sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných
cen pohonných hmot        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 8 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Sazby stravného

        (1)  Sazby stravného podle § 5 odst. 1 zákona činí

       a) 58 Kč až 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12  hodin,
       b) 88 Kč až 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12  hodin, nejvýše však 18 hodin,
       c) 138 Kč až 165 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

        (2)  Sazba stravného podle § 5 odst. 3 zákona činí 58 Kč.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Sazby stravného
§ 2 - Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel
§ 3 - Průměrné ceny pohonných hmot
§ 4  
§ 5  
Zavřít
MENU