645/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Částka: 220 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. prosince 2004 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 13. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU