593/2004 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU)

Částka: 203 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. listopadu 2004 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 22. listopadu 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 530/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
593

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 22. listopadu 2004
o aktualizaci Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU)


        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, aktualizuje s účinností od 1. ledna 2005 Číselník obcí s pověřeným obecním úřadem (dále jen "CISPOU") zavedený sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. ze dne 29. října 2002, uveřejněným v částce 163/2002 Sb.

        Změny v CISPOU jsou prováděny na základě vyhlášky č. 388/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností. V CISPOU dochází k těmto změnám:

. . .

Zavřít
MENU