578/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek

Částka: 198 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. listopadu 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. října 2004 Nabývá účinnosti: 25. listopadu 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
578

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. října 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst
a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek        Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 písm. a) se za slovo "postižením2)" vkládají slova "nebo uchazeče o zaměstnání, který byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců".

        2.  V § 1 odst. 1 písmeno b) zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU